Päivittäminen JTextField

53 Tiedostoon kirjoittaminen Luvussa 15 46 opimme, että tekstitiedostojen lukeminen onnistuu Scanner- ja File-luokkien avulla.Luokka FileWriter tarjoaa toiminnallisuuden tiedostoon kirjoittamiseen. Luokan FileWriter konstruktorille annetaan parametrina kohdetiedoston sijaintia kuvaava merkkijono.. FileWriter kirjoittaja = new FileWriter('tiedosto.txt'); kirjoittaja.write('Hei tiedosto!\n ... 1.1 Tarkoitus ja kattavuus Tämä dokumentti ottaa kantaa projektimme lopputuotteen (työnimi Neuroni) tekniseen suunnitteluun sekä toteutukseen. Dokumentti on tehty projektitiimille hahmottamaan tulevaa tekemistä sekä myöskin asiakkaallemme, jotta he voivat ottaa kantaa toteutusehdotuksiin ja mahdollisesti antaa hyväksynnän toteutuksemme ehdotukselle. Tavoite: Opiskelija tuntee käyttöliittymän suunnittelun perusteita Opiskelija tuntee Javan Swing-tekniikan perusteet Opiskelija osaa työasemakäyttöliittymän toteutuksen perusteet käyttäen Javan Swing-tekniikkaa Heikki-Jussi Niemi Graafisen käyttöliittymän automaattinen testaus Tietotekniikan kandidaatintutkielma 28. kesäkuuta 2012 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Heikki-Jussi Niemi Tällöinhän olisi kätevää, jos voisimme yhdistää nämä kaksi komponenttia yhdeksi kokonaisuudeksi. Tätä ratkaisua kutsutaan koostamiseksi. Käyttäessämme Javan Swing kirjastoa, voimme luoda esimerkiksi EditPanel -komponentin, jolla on vaihdettava tekstikenttä (JLabel) ja kirjoituskenttä (JTextField). Tapahtumankuuntelija liitetään nappiin ja sen tulee kopioida käyttöliittymässä olevan JTextField-kentän sisältö JLabel-kenttään napin painalluksen yhteydessä ja samalla tyhjentää JTextField asettamalla sen sisällöksi ''. Varmista että käyttöliittymä käynnistyy niin isona että jokaista nappulaa voi klikata. Java Foundation Classes (JFC) • Abstract Window Toolkit (AWT) - APIs that enable programs to integrate into the native desktop window system, including APIs for Drag and Drop. • Java 2D - APIs to enable advanced 2D graphics, imaging, text and printing. • Swing GUI Components - APIs that extend the AWT to provide a rich, extensible GUI component library with a pluggable look and

Graafisen käyttöliittymän automaattinen testaus - PDF